Items (Creole)

Tape materyèl pa w la

Chache konnen kijan pou w elimine li kòmsadwa

Si w remake yon kote pa aksepte yon atik ankò, tanpri kontakte nou pou nou ka bay enfòmasyon egzat.

Ou pa wè materyèl pa w la?

Si w gen dout, jete l! Ala nan Seksyon Aprann nan pou w kapab jwenn plis enfòmasyon.